หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. General Technican

Woraluk Property Public Company Limited

- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างอาคาร
- หากมีประสบการณ์ด้าน ไฟฟ้า ประปา แอร์ ระบบเครื่องจักรต่า
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. IT OFFICER

Woraluk Property Public Company Limited

1. ดูแลบุคลากรในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้
2. ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสาร
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Accounting Officer

Woraluk Property Public Company Limited

• ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในเอกสารใบสำคัญต่างๆ
• จัดทำเอกสารใบสำคัญทั่วไปเพื่อบันทึกรายก
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Building Manager

Woraluk Property Public Company Limited

1. พัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายบริหารโครงการอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำข
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Marketing Manager

Woraluk Property Public Company Limited

• Creates and Implements Marketing communication strategies and campaigns which may include working วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Customer Service Executive

Woraluk Property Public Company Limited

1. Prepare ownership and related documents to stake holders function
2.Prepare transfer kit for cus
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Sales Executive

Woraluk Property Public Company Limited

• ขาย/เช่า พื้นที่เช่า ห้องจดเลี้ยง ห้องสัมนา ของบริษัท
• ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดของบ
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Reception

Woraluk Property Public Company Limited

- บริการให้คำแนะนำ ข้อมูลการให้บริการในส่วนต่างๆ วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Business Affairs Officer

Woraluk Property Public Company Limited

• ดำเนินการ/จัดเรียงข้อมูล/นำเสนอ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการตามนโยบายของบริษัทฯต่อผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมู วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Front Office Manager

Woraluk Property Public Company Limited

- รับผิดชอบในการทำงานประจำวันของพนักงานในสำนักงานส่วนหน้า ในแต่ละรอบกะงาน
- ช่วยในการคัดสรรและสัมภา
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Finance Manager

Woraluk Property Public Company Limited

• ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานหลักของบริษัทฯ
• กำหนดวิธีการ
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Accounting Supervisor

Woraluk Property Public Company Limited

• ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในเอกสารใบสำคัญต่างๆ
• จัดทำเอกสารใบสำคัญทั่วไปเพื่อบันทึกรายก
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Purchasing Officer

Woraluk Property Public Company Limited

• เจรจาต่อรองสินค้าให้ได้ราคาและคุณภาพตามมาตรฐาน
• เจรจาเรื่องเงื่อนไขการจ่ายเงิน
• ทำการเปรียบเที
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Business Affairs Supervisor

Woraluk Property Public Company Limited

• ดำเนินการ/จัดเรียงข้อมูล/นำเสนอ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการตามนโยบายของบริษัทฯต่อผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมู วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Bar Tender (พนักงานผสมเครื่องดื่ม)

Woraluk Property Public Company Limited

• รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องดื่มและผสมเครื่องดื่มต่างๆ ให้ลูกค้า
• ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อ
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Account Executive

Woraluk Property Public Company Limited

มีทักษะการขายที่ดี (หากมีประสบการณ์ด้านการขายงานศิลปะ หรือสินค้าแบรนด์เนมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Cashier

Woraluk Property Public Company Limited

•ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
•ดูแลรักษาเงินสด
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Accounting Officer

Woraluk Property Public Company Limited

• ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในเอกสารใบสำคัญต่างๆ
• จัดทำเอกสารใบสำคัญทั่วไปเพื่อบันทึกรายก
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Guest Service Agent

Woraluk Property Public Company Limited

- ดูแลบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อด้านหน้าฟร้อนท์
- ดูแล ตรวจเช็คลูกค้าที่จองห้องพัก
- ตรวจสอบสถานะห
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Inspector

Woraluk Property Public Company Limited

1.ประจำโครงการ Sky walk Condominium สาขาพระโขนง และดูแลควบคุมโครงการ Hi Sukhumvit ประจำสุขุมวิท 69
วันที่ 21 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี